Angående galaktisk politikk.


1. Forslag til tiltak ovenfor religiøs vold fra 1992.

2. Prosedyre for hvordan Jorden kan be om hjelp fra den Galaktiske Føderasjon.

3. Om Orionimperiet og Zetaer fra 2009.

4. 22 spørmål til EU kommisjonen på vegne av den Galaktiske Føderasjon i 1994.

5. Siriansk og gammel Pleiadisk konflikt kommer til overflaten. Fra 2006

6. Nærmere retningslinjer for innføring av galaktisk teknologi på Jorden fra 1990.

7. Om Steeven Greer sitt disclosure project fra 2005.

8. En analyse av sivilisasjonsforskjellene mellom Jorden og Erra fra 2004.

9. Om Jordens integrering i den Galaktiske Føderasjon fra 2001.

10. Informasjon om Orion Imperiet kanalisert fra Sirius i 2003.

11. En fremtidsanalyse fra 2001.

12. Diskusjon angående problemer med å integrere Jorden i galaktiske sivilisasjoner fra 2001.

13. Jordens Fremtidsscenario. Kanalisert fra Ashtar Kommandoen i 2000.

14. Kanalisering fra Sirius i 2003.

15. Kanalisering fra Den Galaktiske Føderasjon i forbindelse med UFO konferansen i Oslo år 2000.

16. Diskusjon om integrering av Jorden i den Galaktiske Føderasjon fra år 2001.

17. Om internasjonale nyhetsmediers blokkering av ET info mm fra før 2002.

18. Romfolkets fremtidsplaner for tilnærming til Jorden. Kanalisering fra 2003.

19. Angående galaktisk politikk ovenfor Jorden etter Atlantis. Kanalisering fra 2003.

20. Strategisk plan for spredning av ITM kunnskaper på Jorden fra 1990.

21. Forandringer som er påkrevd i den Jordiske sivilisasjonsstruktur fra 1994.

22. Meier saken og galaktisk politikk i henhold til Jorden. *

23. Prosedyre for innføring av galaktisk kunnskap blant den jordiske befolkning fra 1990.

24. Diskusjon angående Jordens integrering i den galaktiske sivilisasjon fra 2001.

25. Betraktninger angående EF sett i relasjon til det galaktiske samfunn fra 90. tallet.

26. Eventuelle problemer i forbindelse med Jordisk tilslutning til den galaktiske sivilisasjon.

27. A message from the Sirius Hieracky from around the year 2000.

28. A survey over a possible future situation on Earth and a retrospect on the past situation from 2001.

29. Problematikk i forhold til forurensinger på det fysiske og eteriske plan fra 90 tallet.

30. Om beslutningsprosesser angående Jorden fra 2001.