Meldinger fra Semjase og andre Erranere.


1. Info om Billy Meier fra Erra

2. Referat fra telepatisk samtale med Semjase i 1997

3. En fremtidsoversikt og fortidstilbakeblikk av situasjonen på Jorden fra 2001.

4. Referat fra telepatisk samtale med Semjase i 2009.

5. Erranernes syn på jordisk atomkraft.

6. Syn på Gud.

7. Semjases syn på chemtrails, stråling og NWO kabalen.

8. Fra Semjase om livet etter døden og Jordiske begravelses seremonier.

9. Prosjekt for å kunne koble seg til datamaskiner på Erra fra Jorden.

10. Kanalisering om samfunnsformer på Pleiadene fra 1994.

11. Fremtidens telekommunikasjon fra 2009.

12. Om de negative konsekvensene knyttet til en polvending fra 2009.

13. Diskusjon mellom den Erranske sambandsgruppen og RKM angående Nibiru fra 2009.

14. Semjase om Robert (RDM) fra 2009.

15. Til RDM angående SEH og hensikten med Semjase.no fra 2009.