RAPPORT OM ASTRALREISE TIL FREMMED PLANET I ANDROMEDA GALAKSEN.
--------------------------------------------------------------
Jeg drømte jeg stod sammen med en dame og så opp mot stjernene.
Det var på jorden. Plutselig utkrystalliserte det seg en spesiell
stjerne på himmelen, med et gråhvitt lys. Rundt denne stjernen kunne jeg se 4 store planeter
som gikk i samme avstand fra stjernen. Jeg kunne tydlig se at de sidene
som vendte inn mot stjernen var opplyst av stjernelyset som halvmåner. Denne
stjernen lå i melkevei galaksen (vår egne galakse).
På dette tidspunkt kom det en dame og en mann bort til oss. De var utsendinger fra romfolkets sivilisasjon. Damen var Semjase fra planeten Erra. Jeg skulle bli med henne til
en annen planet. Hun hadde langt lysegult hår og så ut som et jordmenneske
med gulhvit hud. Jeg fikk vite at den stjernen jeg hadde sett, var den
nøytronstjernen Klas Nygaards SATPRAI apparat fikk energien ifra.
Semjase kunne være ca 25 år, etter jordisk aldersbedømming. Håret hang ikke
rett ned, men i en slags svakt krøllet fasong ned til skuldrene. Hun hadde
et teleportasjons apparat. Hun tok meg i hånden, og i neste øyeblikk befant
jeg meg i et meget lusuriøst "hotell rom". Dette rommet var et rom i et
kongress senter for galaktiske komferanser. Hele planeten som befinner seg i Andromeda galaksen tilhører det
galaktiske råd, og blir benyttet til møter og komferanser for folk
fra flere sivilisasjoner spredt utover i universet.
Kongress senteret
befandt seg på en høyde like utenfor byen. Vi gikk ut på en balkong
og så stjernene skinne mot oss i all sin prakt. Vi kunne se utover en stor
by. Jeg fikk øye på en rødorange stjerne som skinte på himmelen. Jeg fikk
vite at det var den samme stjernen jeg hadde sett på Jorden, men at den
hadde så sterk utsråling at den kunne ses helt hit, selv om vi nå befandt
oss på en planet i en annen galakse millioner av lysår fra jorden. På dette stedet hadde altså dette lyset en annen farge, enn den som kunne ses fra Jorden. Sett herfra, kunne jeg heller ikke se de 4 store planetene som
omkranset stjernen. Det var
tydlig at vi måtte befinne oss på et naturplan tilhørende tredje energiplan, og at det stjernelyset vi så derfor forplantet seg med lyshastigheten i 4de potens. Utstrålingen var sterkere enn det galaktiske
råd hadde ventet. Det kom nå 2 menn med et stort videokamera lignende
apparat, som ble stilt opp på balkongen. Dette ble nå rettet mot stjernen.
Dette skulle være et grunnlag for en behandling i rådet for om det
var nødvendig å redusere strålingsintensisteten på dette energiplanet for
denne stjernen. Jeg går utfra at det var en underavdeling av det gaklaktiske råd som hadde med aktiv astronomi og gjøre. Jeg fikk vite at
stjernen var blitt forsterket på dette planet etter et vedtak i rådet.
Vi gikk inn i kongress bygningen igjen. Semjase var
hyggelig og viste meg rundt i kongress bygningen. Noe av omvisningen
husker jeg ikke. Jeg kan huske at hun forklarte meg (telepatisk og med bilder) at hver avdeling av hotel seksjonen var tilpasset de forskjellige
typer vesner som kunne besøke planeten. Hvert rom var interdimensjonalt
og miljøet samt det engoniske nivået, kunne tilpasses et hvert vesens normale miljø, ved å trykke på noen knapper. Jeg fikk se et instrument panel
med 7 eller 10 knapper. Jeg er ikke sikker på om det var et fastmontert instrument panel, eller om det var en fjernkontroll. Knappene var avlange
sølvfargete trykk knapper. Apparatet hadde også et LCD display, samt noen
andre kontroller (lysdioder). På en av knappene stod det skrevet Earth.
Vi stod i koridoren uten for hotell rommet. En stor og luftig korridor, som
var en del av en større hall. Koridoren var metallisk, og var fylt med blågrønt lys. Jeg trykket på en av de andre knappene. Straks ble omgivelsene
i hotellrommet forandret til en for oss slimete og gassfylt atmosfære som
virket alt annet enn hyggelig. Vi lukket hotell døren helt, og trykket på
knappen merket Earth igjen. Inventaret og atmosfæren i hotellrommet ble da det samme som det hadde vært tidligere. På LCD displayet på fjernkontrollen
kom det fram et bilde av en stige når Earth var valgt. Jorden ble altså
billedmessig symbolisert med en stige. Vi gikk videre og kom inn i en stor
hall. Her var det flere hundre kanskje tusen 30 tomms farge TV monitorer montert på lodrette runde søyler, med avrundet tupp av hvitt materiale. Bunden i dette rummet var dekket av småstein (grus). Jeg tror nå det var forskjellige krystaller av snekvarts. Taket var ca 20 til 30 meter oppe og bestod av et glassaktig klart materiale så en kunne se ut på himmelen. Det kom lys ned igjennom dette taket, så jeg tror det var dag. Himmelen på planeten hadde i såfall en mere blanding av gråhvit og cyan farge, enn blå fargen på Jordens himmel.
På søylen med skjermjen, var det et blankt instrument panel med masse knapper. Hver monitorsøyle inneholdt en innformasjonsbank over en
bestemt planet. Alle søylene viste videoprogram fra forskjellige planeter.
Hvis du brukte søylens kontrollknapper, kunne du få interaktiv video
informasjon om planeten. Jeg gikk bort til en søyle og fikk fram bildet
av noen merkelige eggformede skapninger, med fargete flekker som gikk i
lyserødt til mørkebrunt over en blågrå kropp. Jeg fikk vite at disse fargete flekkene var vesnets øyne, som det oppfattet verden rundt seg med.
Jeg kan huske at jeg studerte en by på en annen søyle, samt et merkelig
skriftspråk på en tredje. Jeg bodde i hotellrommet sammen med Semjase. Jeg kan huske at det var en kommunikasjonsradio i hotellrommet som vi
kunne kalle opp Jorden med. Vi kallte opp det mannelige romvesen som var
igjen på jorden, og som sannsyneligvis skulle bli vist Jorden av det
kvinnelige vesen jeg stod å så på stjernene sammen med. Rom mannen på
Jorden hadde en walkie talkie som stod i forbindelse med kommunikasjonsradioen i
hotell rommet. Denne lignet en walkie talkie basestasjon.
Jeg var brakt til planeten, for at jeg skulle være med på et bestemt møte.
Jeg kan huske at jeg gikk på badet på hotellrommet, og at det var en stor
brun vask der, nedfelt i en stor trelignende vaskebenk. Badet hadde alle
bekvemmeligheter, og kunne nok sammenlignes med badet i en meget dyr hotel
suite. Soverommet var også flott, jeg mener det var en stor bred avlang seng
midt i rommet. Jeg tror det var meningen at jeg skulle sove sammen Semjase i den store sengen, men dette var ikke med i drømmen. Hun var pen å se
på, samt hadde et kvikt og opplagt vesen. Hun tillot at jeg prøvde de tekniske
innretninger jeg ville, jeg kan ikke huske alt hva jeg eventuelt prøvde. Jeg
kan muligens svakt erindre at vi var sammen i et rom også med flere andre
vesener, med forskjellig utseende.

Den teksten fra drømmen i 1992 er redigert i 2009 utfra minner som dukket opp etter at jeg skrev den originale teksten. Jeg kan huske noe svakt fra et møte hvor det ble tatt opp problemer med en bestemt type farlig stråling fra en bestemt stjerne, og hvor det ble besluttet å regulere denne strålingen. Sivilisasjonen det her var snakk om var så avansert at de var mulig for dem å endre stjerner.

Tore.