Rapport fra Drøm natt til 3/4 -2009.

I drømmen 3 April var jeg sammen med flere romfolk (utenomjordiske) på en annen planet hvor vi skulle bygge opp et samfunn på en av planetens lavere engoniske naturplan. Vi hadde ankommet i flere store fartøy og gruppen fra disse hadde bygget byer og infrastruktur på planeten. En gruppe på 3 skulle utforske planetens høyere engoniske naturplan. Det var 3 personer med på ekspedisjonen. De 3 personene var Jeg , Semjase og en anne person jeg ikke kjenner. Vi gikk inn et rom som så ut som en jordisk heis. Det var brunaktig materiale som kunne minne om tre på veggene,  og det var flere sølvaktige knapper. Jeg trykket på knapp 2. Jeg fikk en fornemmelse av at heisen gikk, og begynte å bevege seg oppover. Heisen stoppet og døren gikk opp. Det kom nå tilsyne et naturplan som minnet om det vi bygget sivilisasjonen på. Vi konkluderte da at også dette naturplanet var egnet for kolonialisering. Det ble slik at planetens 3 lavere naturplan var egnet.  På disse naturplanene var det ikke så rik flora og planeten hadde mindre natur enn det er på Jorden. Det var mest steinaktige jomfrulige landskap her. Vi kom nå til noen mellomnaturplan som var ganske tomme. Planeten eksisterte på disse frekvensene, men det var mest tomt og mørkt her. Vi konkluderte med at disse områdene ikke var egnet for kolonialisering. Vi kom nå til det 3dje høyeste naturplanet. Når heisdøren åpnet seg her, var det et frodig landskap med et villniss av fremmedartet planteliv.

Det hele så veldig fremmedartet alien ut. Vi konkluderte med at dette var planetens mest livsbærende naturplan, men at vi ikke skulle kolonialisere her fordi plantens bevissthet hadde sitt kreative fokus her, slik at vi skulle la livet her utfolde seg fritt, og bare observere det. Neste naturplan var mere eterisk og skyaktig. Formene her var mest atmosfæriske farger kombinert med forskjellige skymønstere. På det siste naturplanet, kom stjernene klart fram, og vi kunne se rett ut i verdensrommet. Det eneste tegn til planeten her var en litt lyseblåaktig sone helt nederst. Planeten var nesten ikke tilstede på denne frekvensen. Det ble konkludert med at her kunne en bygge en romstasjon, som en kunne bruke til overvåking og observasjon av de andre naturplanene. Det jeg husker av denne drømmen slutter her. Jeg fikk hjelp av utenomjordiske til å ta fram detaljer fra drømmen som jeg ellers ikke husket, men som kom fram da jeg skrev det ned. Drømmen var mye mere omfattende enn dette, men det husker jeg alså ikke nå.