Drøm om bølge om morgenen 17/2 - 2007.

-------------------------------------------------------

 I drømmen var jeg og Kari i vestfold i Larvik. Det var om sommeren. Drømmen var mere detaljert og det var snakk om 3 store bølger etterfulgt av flere mellomstore og mindre bølger. Da den første bølgen kom hadde vi forskanset oss i et hotellrom ca 20 meter over havnivå. Hotellrommet viste seg å være vanntett da alle veggene var av betong, og vinduet knuste ikke. Ved den første bølgen var hotellrommet helt under vann i ca 3 minutter. Deretter trakk vannet seg tilbake, før neste bølge kom ca 2 minutter etter. Her vil jeg anta at hotellrommet var helt under vann i ca 1 minutt. Ved den tredje bølgen som kom ca 1 minutt etter at den andre var borte, vil jeg anta at hotellrommet var under vann i mellom 15 til 20 sekunder. De etterfølgende bølgene var ikke høye nok til å komme opp til vinduet på hotellrommet.

 Tore.