RAPPORT ANGÅENDE "ASTRALREISE" TIL FREMMED PLANET.

---------------------------------------------------

Det hele begynte med at jeg voknet kl 02:00 den 9/6-1992, at jeg måtte tisse. Jeg kjente da en spesiell energi i rummet, samt at bevistheten var noe utvidet. Jeg fikk tanker om besøk av romfolk, og jeg så ut av vinduet for å se noe. Noe jeg ikke gjorde, hvoretter jeg la meg til å sove. Jeg har en svak fornemmelse av at jeg voknet i en halvbevist tilstand og kjente sterke energier igjennom kroppen. Jeg sovnet dog. Jeg begynte å drømme vanlig. Den delen av drømmen kan jeg ikke huske. Jeg kan fornimme svakt at det hadde noe med romfolk å gjøre bland annet. Jeg kan huske at jegbefant meg inne i en UFO på et tidspunkt. Jeg kan huske svakt et eller flere lysvesen. Jeg kunne nå huske klart, at jeg satt inne i en UFO som stod et sted på bakken, og som det ble gjordt forbredelser til take off med. Jeg satt i en stol foran et stort skråstilt instrumentpanel av gråhvitdt metall, med en humanoide (et vesen på størrelse med et barn men med stort hode) på hver side av meg. Romskipet var opplyst med et klart hvitt lys, som så ut som om det kom alle steder fra. Jeg skulle bare slappe av. Det hvite lyset ble erstattet gradvis med et svakt mørkt marineblått lysskjær når UFOentok av. Dette for at instrumentene og stjernelys (navigering) skulle bli enklere fikk jeg vite på en slags måte. Romskipet reiser nå igjennom verdensrommet styrt av romhvenene som sitter ved siden av meg. Nå kan jeg ikke huske mere av denne delen. Det neste jeg husker er at jeg befinner meg i en lys og sommerlig verden. Jeg befinner meg i utkanten av en stor by på en fremmed planet. Byen er ikke fortettet slik som her, men det er grupper av bygninger med relativ høy fortettning (bygningskomplekser) med større og mindre parker med grønne trær i mellom. Det er ikke nåltrær, men kan minne om løvtrær med middelstore runde blader. Trærne har muligens grønne stammer. På denne måten er ikke byen fortettet i noe sentrum, men fordelt jevnt utover. Jeg kan huske at jeg ble kjørt rundt og vist forskjellige ting på planeten, men ikke hva. Transportmidlet var et slags svevefartøy. Det var et fartøy med en såpeboble lignende kuppel, slik at en kunne se ut 360 grader. Farekosten var komputer styrt, og en kommuniserte med den ved å tenke hvor man skulle, så ble man kjørt dit. Det var en slags veier eller gater fartøyene fulgte. De hadde ikke hjul så hvidt jeg kan huske, så de må nok ha svevet mellom 10 til 20 cm over veien. Solen hadde mye sterkere lys enn på jorden, og den var mere gulaktig. Jeg kunne ikke føle noen temperatur. Det virket som om jeg skulle ha bodd der i et par måneder, men drømmen varte bare noen timer. Nå kommer en periode jeg ikke kan huske så mye av. Ur innbyggerne lignet veldig mye på menneskene på jorden, men med adskillig lysere hud, nesten som hvitt papir. Jeg tror også at det var flere galaktiske vesener på planeten, siden den var medlem av det galaktiske felleskap og behersket interstellar romfart. Planeten hadde ingen religion i vår betydning av ordet så hvidt jeg vet. Jeg tror innbyggerne hadde en høyere forståelse på dette området, slik at de ikke trengte religiøse dogmer. Jeg bodde i et privat hus hos noen vesener mens jeg var der, men jeg kan ikke huske skikkelig boligens utseende og familiens størrelse. Jeg ble nå kjørt til skolen. Den var et enormt kompleks. Skal en beskrive bygningenes mål er det snakk om dimensjoner på flere kilometer pr bygning. Inne i en av disse bygningene var det enorme haller i mellom de forskjellige rom. Her gikk det flokker av barn med farverike klær. Barna bråkte ikke slik som jordiske skolebarn gjør, men gikk stille i flokker til de rom hvor de skulle undervises. Jeg har inntrykk av at barna kommuniserte telepatisk. Jeg kan huske at jeg var i et auditorium hvor det stod blågrønne stoler i rader, omtrent som i en liten kinosal hvor det var en stor skjerm nederst. Her satt det mange halvstore barn og flere voksne. Jeg mener at jeg holdt foredrag i hvordan jeg gikk frem for å undervise Jordboerne i prinsipperfor interstellar romfart etter ITM prinsippet. Flere av de tegningene jeg har tegnet på min komputer ble vist på skjermen. Etter dette ble det en diskusjon om undervisnings opplegget ovenfor Jordboerne. Fra dette møte kan jeg desverre ikke huske noen ting. Etter på gikk jeg rundt i skolekomplekset. Denne skolen var et totalt undervisnings sted fra barnehage nivå til universitets nivå på et sted. Klassene var ikke inndelt slik som her, at de samme gikk i klassen i flere år. Skolen var heller ikke tidsinndelt, men forståelses inndelt. Klassene var inndelt etter emne. Når barna skulle underhvises i et annet emne ble også klasse sammensetningen forskjellig. Det eksisterte ikke noen oblikatoriske fag eller obligatorisk fagplan, men denne ble satt opp inviduelt for hver elev tilpasset den yrkesretning vedkommende ønsket å utdanne seg i. Skulle en bli noe spesielt, ble en først undervist i de grunnfag som var nødvendig for å forstå den videre opplæring i dette yrket. Inne i skolen var det lyst og trivelig, og lyset syntes og komme fra veggene selv om det ikke var vinduer alle steder. Det var flere etasjer men jeg er ikke sikker på hvordan heisen virket. Jeg tror det var åpne sjakter mellom etasjene som en kunne hoppe ut i, å sveve til den etasje en ønsket. Jeg kan også minnes en anordning som så ut som store glassrør, hvor en svede mellom de forskjellige etasjer. På visse steder gikk også etasjene i hverandre. Jeg kunne ikke se noen lamper, slik vi mener med lamper siden lyset var allstedsnærværende. Det kunne dog variere på fargetone alt etter hvilke områder du befandt deg. Jeg fikk snakke med en lærer som underviste i telekommunikasjon, og ble vist labratoriet hvor undervisningen foregikk. I dette laboratoriet var det et eller flere vinduer ut mot byen og en park. Jeg fikk nå beskjed om at jeg skulle gå til barnehagen. Jeg gikk nå igjennom bygningen og møtte store og mindre flokker av barn, noen barn kom fra andre planeter. Barna var lykkelige og mobbing og lærevegring eksisterte ikke. Barnehagen lå på 4 plan. Jeg hadde til nå befunnet meg på 1 plan. Det kunne være avslapnings anlegg midt inne i komplekset, med planter og ting som muligens hang i luften, og som strakk seg over flere etasjer. Her kunne en sveve opp til høyere etasjer. For å komme til barnehagen måtte en gå over en bro, som gikk over en slaks avgrunn som utgjorde et stort rom. Det var ingen frykt for å falle ned, og jeg tror ikke du kunne det heller. Barnehagen bestod av et kjempestort fantastisk rom som kunne ha en takhøyde på over hunder meter. Rommet var flere kvadratkilometer. Det var fylt av et behagelig grå, blå, grønt lys, med sjateringer i visse området. Inne i dette rommet lå det en kunstig by med små hus som barna lekte i og med. Det var også flere kunstige fjelltopper av brunt materiale bak denne byen. Husene som barna lekte i bestod av et udefinert og vakkert selvlysende materiale. Barnehagen er den flottetste jeg har sett. Hvis vi på jorden prøvde å lage en tilsvarende barnehage, ville det ha kostet over en milliard kroner. Jeg vet ikke om miljøet i barnehagen var skapt av barna selv, som ut ifra sin fantasi og tankekraft hadde virkeligjordt og matrialisert byen, eller om den var fast bygget. Jeg har inntrykk av at det var barna som selv hadde bygget den. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle lære barna Norsk .Jeg tenkte på hvordan det skulle gå, siden jeg selv aldrig har prøvet å lære barn Norsk, ihværtfall ikke på Jorden. Jeg begynte å snakke med en av førskolelærerne i barnehagen. Det var en ung dame med helt hvit hud og et lite rundt ansikt, med antydning til mørkere felter i huden (fregner). Den eneste forskjellen med en jordisk pike, var nesa. Denne var smal og skjør. Mellomrommet mellom nesebordene var veldigt tynt, og nesa selv hadde en annen form. Jeg tror ikke det var bein i nesa, men at den bare bestod av en hudanordning. Hun forklarte meg at jeg måtte ha en bestemt uniform for å gå inn til barna. Jeg husker at jeg hadde de samme klærne som jeg hadde hatt på Nesodden kvelden før. En grå sommerbukse, en blå/hvitstripet skjorte og en hvit genser utenpå hvor det stod skrevet Karpathos. Hun syntes det var rart at jeg ikke hadde fått greie på dette, og andre regler for barnehagen. Jeg hadde inntrykk av at det var bestemte regler de voksene måtte følge i barnehagen, da barna her var utstyrt med sterke åndskrefter. De kunne hvis de ville gjøre en tanke til virkelighet direrkte. Når jeg skulle hente den uniformen som jeg skulle bruke i barnehagen, ble jeg bevisst at dette var på en annen planet, noe jeg ikke var bevisst på før, da det hele hadde føltes like naturlig som en verdagselig hendelse på Jorden. Transporten i UFOen hadde vært like naturlig som en biltur. Jeg begynte nå å huske hvordan jordiske skoler var i forhold, og at vi på Jorden ikke kan lage slike skoler og barnehager enda. Så voknet jeg i min egen seng. Jeg voknet akkurat tidsnok til å komme på jobben selv om vekkerklokka hadde ringt uten at jeg hadde hørt det. I flere timer etter på hadde jeg enspesiell fornemmelse i kroppen, og bevistheten var klarere enn vanlig. Det var som om vibrasjonene fra den andre planeten framdeles var i kroppen. Det virker som om innbyggerne på denne planeten hadde stor respekt for barna. De voksene kunne lære nye ting igjennom barnas frie lek som kom hele samfunnet til nytte. Barna hadde på sin side også respekt for de voksne. Denne respekt var ikke grunnet på frykt, men på beundring av de voksenes kunnskaper. Barnas velferd og utdanning var satsningsområde på planeten, og sansynligvis det høyeste prioriterte. I motsetning til flere land på Jorden hvor barna er lavest prioriterte. Jeg har også spekulert på hvorfor barna på denne planeten skulle lære Norsk. Kanskje disse vil besøke vårt land ifremtiden, eller at folk i vårt land i fremtiden vil få annledning til å besøke planeter i den galaktiske sivilisasjonen.

Tore.