Rapport fra Tores drøm om morgenen 14/6-2003

 ----------------------------------------------------------------

 

 I den aktuelle delen av drømmen var en 5 til 6 stykker inkludert meg og

 Rune samlet på et slags seminar angående romfolksrelaterte

 saker. I løpet av seminaret var det en som ville vise oss et funn. Det

 var noen spesielle kart som var blitt funnet på 1700 tallet. Kartene

 ble oppvart i en slags safe for seg selv. Det kom etterhvert fram at

 kartene var produsert på planeten Erra. Vedkommende tok ut et kart. Det

 var rullet sammen og på størrelse med et A3 ark. Han rullet det ut. Det

 var blåviolett i farge og materialet kunne minne litt om en slags

 plast. Tykkelsen var som et papirark. Ved å trykke på et punkt neders

 på arket kom det opp et lysbildebilde på "kartet" som viste planeten

 Mars i farger. Han som kjente til kartet

 demonstrerte hvordan han ved å trykke på hvisse punkter kunne zoome inn

 på en detalje på Mars ned til en oppløsning på max ca 1 meter uansett

 hvor det var på planeten. En kunne så få et bilde utifra en valgt

 "kameravinkel" fra et landskapsutsnitt på planeten. Dette kunne enn få

 i 3D. Dette 3D bilde kunne en så rotere ved å trykke på hvisse punkter

 på kartet. Alt var i farger. Jeg spurte så om det var mulig å oppdatere

 kartet elektronisk med detaljer som var nyere enn fra den tiden kartet

 var funnet. Han sa at han nok mente det men at han ikke hadde utforsket

 denne muligheten enda. Rune ville gjerne prøve dette. Han veiledet da

 Rune med å trykke på hvisse punkter på kartet. Bildet av Mars forsvant

 da fra kartet og det ble tomt en liten stund. Derretter kom det opp

 bilde av en menneskeskikkelse og dette bilde ble etterhvert utfylt med

detaljer av indre organer med mer helt ned til cellenivå. Det viste seg

 nå at kartet hadde scannet Rune og la inn all slags informasjon

 angående han i sin hukommelse. Det var ikke bare det fysiske legemet

 som ble scannet men også hans astral og mentallegeme mm. Noe av teksten

 på kartet var nå på Engelsk og han som kjente til kartet opplyste om at

 før hadde kartet aldri vist noe på Engelsk så det var tydlig at kartet

 hadde lært seg Engelsk fra Runes hukommelse. Alt Rune hadde lært iløpet

 av livet ble nå lagret i kartet. Rune kunne nå kontakte kartet mentalt

 uten å behøve å trykke på punkter for å få opp informasjon. Kartet tok

 nå kontakt direkte med planeten Erra igjennom en form for energiplan 3

 kommunikasjon. Det ble nå oppdatert med relevant informasjon som hadde

 skjedd siden det var funnet fra en computer på Erra. Rune forsatte å

 eksprimentere med kartet da jeg gikk inn i et annet rom hvor det skulle

 være et foredrag angående interstellar kommunikasjon. På dette

 tidspunktet i drømmen fikk jeg vite at Rune hadde oppnådd å få 2 veis

  videoforbindelse med Semjase via kartet direkte til Erra og at han ikke

 ville komme på dette foredraget da han ville benytte resten av kvelden

 til å snakke med henne. Rommet hvor det andre foredraget skulle holdes kunne minne om et

 gammeldags klasserom med stoler og dobble pulter. Jeg satte meg siden

 av en mann. Jeg la så merke til en stor A4 ringperm som han hadde på

 sin side av pulten. Jeg så på den siden ringpermen var slått opp på og

 så til min overaskelse en tegning som minnet sterkt om en av mine

 krystallbokser på den siden ringpermen var slått opp. Jeg fikk vite av

 sidemannen at dette var et avansert kommunikasjonsapparat og at det var

 hadde relevanse til det temaet foredraget skulle omfatte. Jeg fikk så

 se koblingskjemaet til boksen og kunne se at det var mye mere

 omfattende enn det skjemaet jeg bruker i mine bokser. Det inneholdt

 både transistorer ICer og elektronrør og gikk over minst 3 sider i A4

 permen. Jeg la merke til at en sentral del som var brukt i skjemaet

 hadde samme symbol som jeg har brukt i et tenkt kommunikasjonskomponent

 i en av de tekniske forslagene jeg har lagt på nettet. Denne

 komponenten er ikke oppfunnet på Jorden enda. I følge tegningen i boken

 bestod komponenten av et avlangt quartzrør sa 1,5 cm langt med en rund

 elektrode i hver ende og med en svært fortynnet gass inne i (nesten

 vakuum) Det er mulig at denne fortynnede gassen inneholdt kvikksølv

 damp. Denne komponenten blir brukt til å transformere energiplan 2

 energier fra bergkrystaller over til energiplan 1 hvor det kan brukes i

 forbindelse med kommunikasjon. Jeg våknet deretter fra drømmen.